OÜ Keelion Translations

tõlked, korrektuur, toimetamine            translations, revisions, editing                    Übersetzung,  Korrektur und Redaktion von Texten


inglise keele vandetõlk certified translations Estonian-English-Estonian
beglaubigte Übersetzungen Englisch-Estnisch-Englisch

eesti - inglise, saksa, vene English - Estonian, German, Russian  Deutsch - Estnisch, Englisch
inglise - eesti, saksa, vene Estonian - English, German, Russian Estnisch - Deutsch, EnglischRussisch
saksa - eesti, inglise German - Estonian, English, Russian Englisch - Estnisch, Deutsch, Russisch
vene - eesti, inglise Russian - Estonian, English Russisch - Estnisch, Englisch
prantsuse - eesti French - Estonian Französisch - Estnisch

Küüni 5b-1, Tartu 51004
keelion@keelion.ee
telefon +372 7344 151
telefon, faks +372 7344 152

meelis.leesik@keelion.ee      alexander.woelffling@keelion.ee     ilmar.part@keelion.ee     alexander.harding@keelion.ee     ain.rada@keelion.ee